معرفی comptia

  • آشنایی با گواهینامه CompTIA A+ 220-902

آشنایی با گواهینامه CompTIA A+ 220-902

سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
  • آشنایی با گواهینامه CompTIA APlus 220-901

آشنایی با گواهینامه CompTIA APlus 220-901

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
  • دوره CompTIA Project+ Exam Prep

دوره CompTIA Project+ Exam Prep

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۲۸