معرفی database

  • اصول ذخیره سازی در پایگاه داده

اصول ذخیره سازی در پایگاه داده

دوشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • اصول کار با پایگاه داده

اصول کار با پایگاه داده

شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۲
  • اصول کار با پایگاه داده : مفاهیم هسته

اصول کار با پایگاه داده : مفاهیم هسته

پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۳
  • اصول پایگاه داده های رابطه ای از Lynda

اصول پایگاه داده های رابطه ای از Lynda

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۱۳