کار با #f

  • توسعه نرم افزار های مالی در زبان F#

توسعه نرم افزار های مالی در زبان F#

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
  • ساخت Type provider در اف شارپ

ساخت Type provider در اف شارپ

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۳۳
  • برنامه نویسی آزمون محور در #F

برنامه نویسی آزمون محور در #F

سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۰۹
  • آموزش برنامه نویسی به زبان اف شارپ

آموزش برنامه نویسی به زبان اف شارپ

دوشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۱
  • آموزش تست واحد برای #F

آموزش تست واحد برای #F

دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ - ساعت ۱۷:۰۳
  • آشنایی با ساختار داده در #F

آشنایی با ساختار داده در #F

دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ - ساعت ۱۴:۲۲