Eddie Russell

  • آموزش نصب، اجرا و کار با MARI Non-Commercial

آموزش نصب، اجرا و کار با MARI Non-Commercial

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۳۰
  • آموزش ایجاد نقشه های بافت در Substance Designer

آموزش ایجاد نقشه های بافت در Substance Designer

جمعه ۰۲ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
  • راه اندازی و استفاده از MARI

راه اندازی و استفاده از MARI

جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • بررسی نرم افزار Maya 2017

بررسی نرم افزار Maya 2017

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
  • آشنایی با Maya 2017

آشنایی با Maya 2017

جمعه ۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۱
  • آشنایی با MARI 3

آشنایی با MARI 3

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
  • گردش کار خطی در Maya

گردش کار خطی در Maya

پنج شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۸:۴۱
  • دوره Daydreamer Production Pipeline قسمت 4

دوره Daydreamer Production Pipeline قسمت 4

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۴
  • طراحی رابط گرافیکی بازی موبایل در Unity

طراحی رابط گرافیکی بازی موبایل در Unity

یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۸:۴۳