fusion 360

  • آموزش شروع کار با Assemblies در Autodesk Fusion 360

آموزش شروع کار با Assemblies در Autodesk Fusion 360

سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۳۰
  • آموزش تکنیک های مدل سازی پیشرفته با Fusion 360

آموزش تکنیک های مدل سازی پیشرفته با Fusion 360

سه شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۳۰
  • آموزش ایجاد انیمیشن سازی و رندرینگ تصاویر در Fusion 360

آموزش ایجاد انیمیشن سازی و رندرینگ تصاویر در Fusion 360

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۰
  • آموزش فیوژن 360: طراحی اسباب بازی چوبی

آموزش فیوژن 360: طراحی اسباب بازی چوبی

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش مدل سازی سطح با Fusion 360

آموزش مدل سازی سطح با Fusion 360

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۳۰
  • آموزش Fusion 360 برای طراحی پزشکی

آموزش Fusion 360 برای طراحی پزشکی

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
  • آموزش Fusion 360 و ZBrush برای طراحی های تکرار شونده

آموزش Fusion 360 و ZBrush برای طراحی های تکرار شونده

چهارشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
  • آموزش مقدماتی Fusion 360

آموزش مقدماتی Fusion 360

سه شنبه ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش Fusion 360

آموزش Fusion 360

یکشنبه ۰۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
  • آموزش مدلسازی در Fusion 360

آموزش مدلسازی در Fusion 360

پنج شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۰۸:۴۰