game

 • آموزش طراحی و توسعه بازی های دوبعدی

آموزش طراحی و توسعه بازی های دوبعدی

سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش طراحی و پیاده سازی بازی های پیشرفته با Stencyl

آموزش طراحی و پیاده سازی بازی های پیشرفته با Stencyl

پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش کامل ساخت بازی با Phaser

آموزش کامل ساخت بازی با Phaser

پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • مبانی انتشار بازی های رایانه ای

مبانی انتشار بازی های رایانه ای

شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش توسعه بازی با Scratch

آموزش توسعه بازی با Scratch

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت سیستم جایزه ویدئویی در بازی های Unity

ساخت سیستم جایزه ویدئویی در بازی های Unity

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • طراحی محیط های ایزومتریک برای بازی ها

طراحی محیط های ایزومتریک برای بازی ها

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۴۱
 • ساخت بازی Pipeline قسمت نهم – بازی نهایی و انتشار

ساخت بازی Pipeline قسمت نهم – بازی نهایی و انتشار

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۵۴
 • ساخت بازی Pipeline قسمت هشتم – ادغام دارایی های تمام شده

ساخت بازی Pipeline قسمت هشتم – ادغام دارایی های تمام شده

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۵۳
 • ساخت بازی Pipeline قسمت هفتم – مهندسی و انیمیشن رئیس بازی

ساخت بازی Pipeline قسمت هفتم – مهندسی و انیمیشن رئیس بازی

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۵۱
 • ساخت بازی Pipeline قسمت ششم – مهندسی و انیمیشن قهرمان بازی

ساخت بازی Pipeline قسمت ششم – مهندسی و انیمیشن قهرمان بازی

سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۵۰
 • دوره Game Development Made Easy

دوره Game Development Made Easy

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۱۸
 • دوره Game Hacking Create A Game in 1 Hour

دوره Game Hacking Create A Game in 1 Hour

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۱۶
 • ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java

ساخت بازی برای Android و PC با استفاده از Java

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰