GarageBand

  • آموزش پادکست با GarageBand

آموزش پادکست با GarageBand

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
  • راه اندازی و استفاده از نرم افزار صوت GarageBand

راه اندازی و استفاده از نرم افزار صوت GarageBand

جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰