Garrick Chow

  • آموزش پادکست با GarageBand

آموزش پادکست با GarageBand

دوشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
  • آموزش ویندوز 10 برای کودکان، نوجوانان و افراد مسن

آموزش ویندوز 10 برای کودکان، نوجوانان و افراد مسن

یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
  • آموزش کار با دستبند سلامتی Fitbit

آموزش کار با دستبند سلامتی Fitbit

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
  • آموزش مقدماتی اینستاگرام

آموزش مقدماتی اینستاگرام

جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
  • کار روی On-Demand Economy

کار روی On-Demand Economy

دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ساعت ۱۹:۳۳
  • آموزش Audacity

آموزش Audacity

جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۱:۳۶
  • آموزش iMovie 10.0.2

آموزش iMovie 10.0.2

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۵
  • کار با ویژگی های جدید Windows 10

کار با ویژگی های جدید Windows 10

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۵:۳۶
  • آموزش کار با iTunes 12

آموزش کار با iTunes 12

شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۱۹
  • آشنایی با Apple Music

آشنایی با Apple Music

یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۸:۳۸