Kenneth Love

  • کارگاه آموزشی نرم افزار Vim

کارگاه آموزشی نرم افزار Vim

سه شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
  • آموزش Collections در Python

آموزش Collections در Python

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
  • استفاده از دیتابیس در پایتون

استفاده از دیتابیس در پایتون

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
  • کدنویسی بهتر با Python

کدنویسی بهتر با Python

جمعه ۱۸ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
  • آموزش کار با فرم ها در Django

آموزش کار با فرم ها در Django

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • آموزش تست اپلیکیشن های Python

آموزش تست اپلیکیشن های Python

شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۴
  • مبانی Django

مبانی Django

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۲۵