آداب معاشرت در کسب و کار (تلفن،ایمیل،نوشته)

یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ساعت ۱۸:۳۷