آموزش مدیریت منازعه توسط Fred Kofman

پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۲۸