شروع ساخت کمپانی بازی سازی توسط آقای John Romero

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰