vector graphics چیست

  • آموزش ساخت وکتورهای برداری

آموزش ساخت وکتورهای برداری

چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
  • طراحی وکتور یک گربه

طراحی وکتور یک گربه

پنج شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۱۸
  • طراحی گرافیک برداری به صورت دستی

طراحی گرافیک برداری به صورت دستی

چهارشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۲۲:۴۵