VR

  • ایجاد یک تجربه واقعیت مجازی در Unreal Engine 4

ایجاد یک تجربه واقعیت مجازی در Unreal Engine 4

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
  • ساخت بازی Hide and Seek با عینک واقعیت مجازی گوگل

ساخت بازی Hide and Seek با عینک واقعیت مجازی گوگل

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
  • آشنایی با واقعیت مجازی

آشنایی با واقعیت مجازی

سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰