مبانی Vsphere 6: نصب و پیکربندی vCenter و ESXi

پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ساعت ۲۰:۰۵