Walt Ritscher

  • مدیریت بسته های نصبی ویندوز با NuGet و Chocolatey

مدیریت بسته های نصبی ویندوز با NuGet و Chocolatey

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
  • آموزش برنامه نویسی زامارین (Xamarin)

آموزش برنامه نویسی زامارین (Xamarin)

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
  • آموزش Visual Studio 2015 : کاوش در پروژه ها و Solution ها

آموزش Visual Studio 2015 : کاوش در پروژه ها و Solution ها

جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ساعت ۲۳:۲۷
  • مبانی Visual Studio 2015 قسمت دوم

مبانی Visual Studio 2015 قسمت دوم

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲
  • مبانی Visual Studio 2015 قسمت اول

مبانی Visual Studio 2015 قسمت اول

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۵۲