برنامه های جاوا اسکریپت اسرار آمیز و پنهانی هستند که در آنها جادو اتفاق می افتد. در این کارگاه با نحوه استفاده از ابزار برای متخصصان جهت بررسی برنامه های جاوااسکریپت مانند (Chrome’s Developer Tools (DevTools آشنا می شوید.

با DevTools، می توانید دسترسی های شگفت انگیز به کارهای درونی برنامه خود و کنترل نحوه اجرای آن داشته باشید.