جاوا اسکریپت امکان استفاده از دستورات ریاضی را بر روی اعداد فراهم می کند.

در این کارگاه متدهای ریاضی جاوااسکریپت را فرا خواهید گرفت تا اضافه کردن، تفریق، ضرب، تقسیم، و همچنین تبدیل رشته به اعداد را بیاموزید و انجام دهید.