پیشنهاد فرادرس

آموزش ایجاد و توسعه تم WordPress

دسته بندی ها: آموزش وردپرس (Wordpress) ، آموزش های TreeHouse ، آموزش طراحی وب

توسعه تم وردپرس شامل استفاده از HTML، CSS، PHP و جاوا اسکریپت برای ساخت سایت های پویا وردپرس است. در این دوره ما با یک نمونه اولیه HTML / CSS / JS شروع می کنیم و از طریق تمام مراحل برای تبدیل آن به یک تم وردپرس می رویم. تم ایجاد شده در این دوره ناوبری واکنش گرا، قالب های صفحه و وبلاگ، انواع پست سفارشی و حتی مناطق ویجت را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • معرفی توسعه تم وردپرس
 • جایی که تم های وردپرس زنده هستند
 • سلسله مراتب قالب وردپرس
 • راه اندازی یک پوشه تم وردپرس
 • فعال سازی یک تم وردپرس
 • شروع یک تم وردپرس
 • پورت کردن قالب استاتیک CSS
 • اضافه کردن CSS به یک تم از طریق فایل functions.php
 • نحوه پیوند به JS از فایل functions.php
 • کار با CSS و JS در تم وردپرس
 • قالب های هدر و فوتر WordPress
 • WordPress Loop
 • افزودن حلقه از فایل index.php
 • فایل page.php
 • ایجاد قالب های صفحه سفارشی در وردپرس
 • تابع wp_nav_menu
 • کدنویسی ناوبری در وردپرس
 • تابع WP_Query
 • صفحه اصلی
 • راه اندازی صفحه وبلاگ
 • اضافه کردن مناطق ویجت به تم وردپرس
 • افزودن کد کوتاه به تم
 • تست تم WordPress
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
WordPress Theme Development Course Publisher:TeamTreeHouse Author:Zac Gordon Level:Intermediate

WordPress theme development involves using HTML, CSS, PHP and JavaScript to build dynamic WordPress sites. In this course we start with a basic HTML/CSS/JS prototype and walk through all of the steps for converting it into a full WordPress theme. The portfolio theme we build in the course covers responsive navigation, page and blog templates, custom post types and even widget areas. Upon completion of the course students should be able to build their own custom WordPress themes from scratch.
About this Course
WordPress theme development involves using HTML, CSS, PHP and JavaScript to build dynamic WordPress sites. In this course we start with a basic HTML/CSS/JS prototype and walk through all of the steps for converting it into a full WordPress theme. The portfolio theme we build in the course covers responsive navigation, page and blog templates, custom post types and even widget areas. Upon completion of the course students should be able to build their own custom WordPress themes from scratch.
What you'll learn
- The theme template hierarchy
- The loop and common functions
- Setting up widget and menu areasStarting a WordPress Theme
In this stage we go over how to setup the basic files you will need to create a WordPress theme. We talk about the template hierarchy as well as how to add meta data to and activate a new custom theme.
6 steps
WordPress Theme Development Course Overview
0:58
Where WordPress Themes Live
3:30
The WordPress Template Hierarchy
2:07
Setting Up A WordPress Theme Folder
4:09
Activating a WordPress Theme
2:12
Starting a WordPress Theme
5 questions
Extra Credit
As you work through this course, think about a real world site that you may be able to code out as your own custom WordPress theme.
You can either start with a new static template, an existing site designs that you want to duplicate or redesign, or even create a new theme completely from scratch.
Working with CSS and JS in WordPress Themes
In this stage we go over how to properly link to and setup CSS and JavaScript files for a WordPress theme.
4 steps
Porting Over Static Template CSS
1:24
Adding CSS to a Theme Via the functions.php File
5:20
How to Link to JS from functions.php File
8:18
Working with CSS and JS in WordPress Themes
6 questions
WordPress Header and Footer Templates
In this stage we go over the basics of how to setup header and footer files, what WordPress code you need to include in your templates, and how to port over static template content into the WordPress templates.
3 steps
The header.php and footer.php Files
2:17
Porting existing headers and footers into WordPress
5:54
WordPress Header and Footer Quiz
5 questions
The WordPress Loop
In this stage we go over the WordPress Loop, the primary block of code that controls displaying content on most WordPress pages.
4 steps
An Explanation of the WordPress Loop
2:29
Adding the Loop to the index.php File
6:37
Common WordPress Functions Used with the Loop
1:52
The WordPress Loop Quiz
7 questions
Building Page Templates in WordPress
In this stage we go over working with the common templates used for displaying pages in WordPress. By the end of this stage you should have the basic static page templates setup for our site.
3 steps
The page.php File
3:22
Creating Custom Page Templates in WordPress
7:37
Building Page Templates in WordPress Quiz
3 questions
Building Out WordPress Navigation
In this stage we go over how to work with the wp_nav_menu function for adding custom menu functionality to your themes.
3 steps
The wp_nav_menu Function
6:45
Coding A Basic Navigation in WordPress
5:42
Building Out WordPress Navigation Quiz
5 questions
Custom Post Type Templates in WordPress
In this stage we go over an approach for coding templates for custom post types. This is an important step for working with WordPress sites that need to use custom post types.
5 steps
Coding Your Own Custom Post Type Templates
7:31
The WP_Query Function
3:02
The Portfolio Homepage
8:12
The Portfolio Single Page
8:27
Custom Post Type Templates in WordPress Quiz
6 questions
Adding a Blog to a WordPress Theme
In this stage we go over the templates needed in order to add a blog section to your site along with a flexible blog archive page. By the end of this stage we will have a fully functioning, working blog on our sites.
6 steps
Setting up the Blog Homepage
3:39
Coding the Blog Homepage
15:52
The single.php Page
3:57
Adding Comments to a Template
2:34
A Catch All Archives Page
2:26
Adding a Blog to a WordPress Theme Quiz
10 questions
Custom Homepage Templates in WordPress
In this template we go over the front-page.php and home.php templates for creating custom homepages in WordPress.
3 steps
A Static Homepage Template
7:47
A Blog Listing Homepage
2:01
Custom Homepage Templates in WordPress Quiz
5 questions
Finishing Your WordPress Theme
In this video we talk about adding widget areas, using shortcodes and testing your WordPress theme. By the end of the stage you should be all set to launch your new theme and continue your WordPress learning.
5 steps
Adding Widget Areas to a WordPress Theme
9:46
Adding Shortcodes to Your Theme
5:03
Testing Your WordPress Theme
19:08
WordPress Theme Development Next Steps
0:55
Finishing Your WordPress Theme Quiz
6 questions
Extra Credit
Now that you have worked through the WordPress theme development course, it's time to apply what you've learned to a real world project.
Try designing your own portfolio site if you don't have one or a site for another person or business if you do. In building the site, try to implement all of the skills we have covered in this course as well as beginning to explore some topics we may not have covered in tremendous depth.
If you are able to bundle your theme for release to the public, you should definitely try. At the least, try to launch your new custom theme live on the web so you can see your skills applied to a real world site.
Note that theme that we built for this course can be customized and used for your own purpose as well!!!

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 538.0MB TeamTreeHouse WordPress Theme Development Course_git.ir.rar