درخواست آموزش

با عرض پوزش به دلیل زیاد بودن درخواست ها و تاخیر در پاسخگویی به درخواست های قبلی تا تاریخ 1398/05/01 امکان ثبت درخواست جدید وجود ندارد.

ما تلاش می کنیم به تمام درخواست ها پاسخ دهیم و تا ابتدای تیر ماه زیرساخت موردنیاز جهت سرعت بخشیدن به درخواست ها را فراهم کنیم.

درخواست های قبلی همگی پاسخ داده می شوند.

با تشکر از لطف شما

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟