Adobe Illustrator

 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 79- استایلهای گرافیکی

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 79- استایلهای گرافیکی

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 78- تبدیل Image Trace به Path

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 78- تبدیل Image Trace به Path

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 77- تکمیل ردیابی پیشرفته عکس

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 77- تکمیل ردیابی پیشرفته عکس

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 76- اطلاعات بیشتر در خصوص ردیابی عکس

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 76- اطلاعات بیشتر در خصوص ردیابی عکس

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 75- شروع ردیابی پیشرفته عکس

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 75- شروع ردیابی پیشرفته عکس

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 74- ردیابی یک عکس و بردار

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 74- ردیابی یک عکس و بردار

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 73- آشنایی با گرافیک

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 73- آشنایی با گرافیک

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 72- ایجاد خط خارجی دور یک متن

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 72- ایجاد خط خارجی دور یک متن

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 71- فونت های Open Type

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 71- فونت های Open Type

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 70- Smart Punctuation

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 70- Smart Punctuation

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 69 – انجام چند تنظیم برای یک بار

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 69 – انجام چند تنظیم برای یک بار

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 68- کار با پاراگراف

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 68- کار با پاراگراف

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 67- Scaling و چرخاندن و قالب بندی Type

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 67- Scaling و چرخاندن و قالب بندی Type

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 66- استفاده از پنل Character

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 66- استفاده از پنل Character

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 65- بررسی موضوع سرریز متن

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 65- بررسی موضوع سرریز متن

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 64- تکنیک های انتخاب

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 64- تکنیک های انتخاب

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 63- وارد کردن متن از Notepad یا Word

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 63- وارد کردن متن از Notepad یا Word

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 62- ویرایش روی مسیر

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 62- ویرایش روی مسیر

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 61- ابزار Area Text

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 61- ابزار Area Text

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 60- نکات ابزار Type

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران 60- نکات ابزار Type

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 59- ابزار تایپ

آموزش Adobe Illustrator CS6 برای تازه کاران جلسه 59- ابزار تایپ

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰