Android

 • آشنایی با شبیه ساز اندرویدی ویژوال استودیو

آشنایی با شبیه ساز اندرویدی ویژوال استودیو

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۰۰
 • توسعه چندسکویی اپلیکیشن موبایل باC++ Cross-platform: پشتیبانی جدید iOS، بروزرسانی و پشتیبانی از اندروید

توسعه چندسکویی اپلیکیشن موبایل باC++ Cross-platform: پشتیبانی جدید iOS، بروزرسانی و پشتیبانی از اندروید

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۱۲
 • ساخت اپلیکیشن برای اندروید با ویژوال استودیو

ساخت اپلیکیشن برای اندروید با ویژوال استودیو

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۱۲
 • اندروید در اتوموبیل ها

اندروید در اتوموبیل ها

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۴۲
 • Xamarin.Forms: کار با XAML برای ساخت اپلیکیشن iOS ،Android و Windows

Xamarin.Forms: کار با XAML برای ساخت اپلیکیشن iOS ،Android و Windows

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۱۲
 • نگاهی به رویکرد های مدرن داده ها در اپلیکیشن های موبایل

نگاهی به رویکرد های مدرن داده ها در اپلیکیشن های موبایل

یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 77- افکت LibGDX Sound و Streaming Music

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 77- افکت LibGDX Sound و Streaming Music

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 76- LibGDX Camera

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 76- LibGDX Camera

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 75- Handling کردن ورودی کاربر در LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 75- Handling کردن ورودی کاربر در LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 74- انیمیشن LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 74- انیمیشن LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 73- نمایش تصاویر LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 73- نمایش تصاویر LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 72- نمایش متن از LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 72- نمایش متن از LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 71- ساختار پروژه LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 71- ساختار پروژه LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 70- توسعه LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 70- توسعه LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 69- ایجاد یک فایل APK برای توزیع

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 69- ایجاد یک فایل APK برای توزیع

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 68- کار با GitHub

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 68- کار با GitHub

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 67- سفارشی کردن Launcher Icon

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 67- سفارشی کردن Launcher Icon

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 66- مثال Shared Preferences

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 66- مثال Shared Preferences

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 64 – Themes

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 64 – Themes

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 65- Shared Preferences

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 65- Shared Preferences

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 63- Styles

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 63- Styles

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰