Game Development

 • ساخت Unity Games در ویژوال استدیو

ساخت Unity Games در ویژوال استدیو

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ساخت بازی Unity با ویژوال استودیو

ساخت بازی Unity با ویژوال استودیو

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۹:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 11- ساخت هیولای هوشمند

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 11- ساخت هیولای هوشمند

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 10- داشتن گلوله برای کشتن هیولا

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 10- داشتن گلوله برای کشتن هیولا

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 9- بیرون آمدن گلوله از اسلحه

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 9- بیرون آمدن گلوله از اسلحه

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 8- تیر اندازی

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 8- تیر اندازی

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 7- رویدادها

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 7- رویدادها

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 6- سرعت و نمونه اشیاء

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 6- سرعت و نمونه اشیاء

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 5- رفتارها

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 5- رفتارها

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 4- افزودن Sprites

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 4- افزودن Sprites

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 3- گرفتن ورودی های ماوس و صفحه کلید

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 3- گرفتن ورودی های ماوس و صفحه کلید

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 2- ایجاد بافت پس زمینه

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 2- ایجاد بافت پس زمینه

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 1- معرفی

ساخت بازی HTML5 با Construct 2 جلسه 1- معرفی

دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • ساخت بازی با Marmalade و ++C برای ویندوز و ویندوز فون

ساخت بازی با Marmalade و ++C برای ویندوز و ویندوز فون

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • دوره آموزش ساخت بازی Flappy Bird inspired با آیفون در Swift 2

دوره آموزش ساخت بازی Flappy Bird inspired با آیفون در Swift 2

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • ساخت بازی های 2 بعدی با GameMaker

ساخت بازی های 2 بعدی با GameMaker

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • ساخت بازی با C++ DirectX مباحث انیمیشن ها و بازی های با هوش مصنوعی بالا

ساخت بازی با C++ DirectX مباحث انیمیشن ها و بازی های با هوش مصنوعی بالا

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • ساخت بازی با C++ DirectX و کاربا Blending and Models

ساخت بازی با C++ DirectX و کاربا Blending and Models

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ساخت بازی Marmalade

آموزش ساخت بازی Marmalade

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • ساخت بازی با C++ DirectX و کار با Sounds and Shaders

ساخت بازی با C++ DirectX و کار با Sounds and Shaders

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • ساخت بازی با C++ DirectX و کار با Skyboxes و Porting DX11 to 11.2

ساخت بازی با C++ DirectX و کار با Skyboxes و Porting DX11 to 11.2

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰