Gimp

 • آموزش GIMP قسمت 17- HDR Photo با GIMP

آموزش GIMP قسمت 17- HDR Photo با GIMP

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش Gimp قسمت 16- انعکاس آب در GIMP

آموزش Gimp قسمت 16- انعکاس آب در GIMP

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 15- Brush های سفارشی

آموزش GIMP قسمت 15- Brush های سفارشی

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 14- Sketch Effect

آموزش GIMP قسمت 14- Sketch Effect

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 13- تغییر رنگ پس زمینه

آموزش GIMP قسمت 13- تغییر رنگ پس زمینه

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 12- Threshold Aliasing و Curves

آموزش GIMP قسمت 12- Threshold Aliasing و Curves

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 11- رابط کاربری و چیدمان نوار ابزار

آموزش GIMP قسمت 11- رابط کاربری و چیدمان نوار ابزار

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 10- تمیز کردن چهره

آموزش GIMP قسمت 10- تمیز کردن چهره

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 9- تغییر چهره در GIMP

آموزش GIMP قسمت 9- تغییر چهره در GIMP

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 8- Layer Mask در Gimp

آموزش GIMP قسمت 8- Layer Mask در Gimp

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 7- رسم خط راست در Gimp

آموزش GIMP قسمت 7- رسم خط راست در Gimp

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 6- حذف قرمزی چشم

آموزش GIMP قسمت 6- حذف قرمزی چشم

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 5- ساخت تصویر با Quickmask

آموزش GIMP قسمت 5- ساخت تصویر با Quickmask

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت4- ابزار مسیر

آموزش GIMP قسمت4- ابزار مسیر

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 3- ابزار انتخاب

آموزش GIMP قسمت 3- ابزار انتخاب

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش GIMP قسمت 2- طراحی لوگو

آموزش GIMP قسمت 2- طراحی لوگو

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۳۰
 • آموزش GIMP قسمت 1- Size Crop Rotate and Flip

آموزش GIMP قسمت 1- Size Crop Rotate and Flip

یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰