هسته اینترنت اشیا ویندوز بر روی Raspberry Pi 2

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰