Microsoft Powerpoint

  • به روز رسانی نمودارهای Microsoft

به روز رسانی نمودارهای Microsoft

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۰۰
  • نحوه قرار دادن ویدئو از یوتیوب داخل پاورپوینت 2013

نحوه قرار دادن ویدئو از یوتیوب داخل پاورپوینت 2013

جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۶