نصب OpenCV 2.4.7 و ایجاد یک پروژه ساده در Visual Studio

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۳۹