SQL Server

 • بررسی Azure SQL Database

بررسی Azure SQL Database

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • بررسی SQL Server روی لینوکس

بررسی SQL Server روی لینوکس

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۱۲
 • SQL Server روی لینوکس: دسترسی و امنیت بالا روی لینوکس

SQL Server روی لینوکس: دسترسی و امنیت بالا روی لینوکس

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۴۲
 • ابزار SQL Server Data برای ویژوال استودیو

ابزار SQL Server Data برای ویژوال استودیو

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۱۲
 • شروع کار با PHP ، Java و SQL Server در لینوکس

شروع کار با PHP ، Java و SQL Server در لینوکس

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۴۲
 • ماژول#2: کار با Azure SQL + SQL Server 2016 + Azure Storage

ماژول#2: کار با Azure SQL + SQL Server 2016 + Azure Storage

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۱۲
 • معرفی U-SQL برای توسعه دهندگان: پردازش داده های بزرگ با روش آسان

معرفی U-SQL برای توسعه دهندگان: پردازش داده های بزرگ با روش آسان

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۴۲
 • اضافه کردن تصویر در SQL Server با Windows Forms و Entity Framework

اضافه کردن تصویر در SQL Server با Windows Forms و Entity Framework

شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۶
 • اضافه کردن تصویر در با SQL Server در Java Swing Application

اضافه کردن تصویر در با SQL Server در Java Swing Application

پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۱۰
 • آموزش Swing CRUD Application با Hibernate و SQL Server در NetBeans

آموزش Swing CRUD Application با Hibernate و SQL Server در NetBeans

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش CRUD Java Swing Application با Stored Procedure در SQL Server

آموزش CRUD Java Swing Application با Stored Procedure در SQL Server

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش نصب ASP.NET Membership Database در SQL Server

آموزش نصب ASP.NET Membership Database در SQL Server

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • Mission Critical Performance با SQL Server 2014

Mission Critical Performance با SQL Server 2014

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • Temporal در SQL Server 2016

Temporal در SQL Server 2016

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • مهارت های به روزرسانی دیتابیس با SQL Server 2014

مهارت های به روزرسانی دیتابیس با SQL Server 2014

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • بروزرسانی به Microsoft SQL Server 2014

بروزرسانی به Microsoft SQL Server 2014

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • رمز نگاری با SQL Server

رمز نگاری با SQL Server

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • امنیت سطح Row در SQL Server 2016

امنیت سطح Row در SQL Server 2016

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • بهینه سازی امنیتی و Column Store Index در SQL Server 2014

بهینه سازی امنیتی و Column Store Index در SQL Server 2014

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • تکنولوژی ColumnStore در SQL Server 2016

تکنولوژی ColumnStore در SQL Server 2016

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • ذخیره پرس و جو ها در SQL Server 2016

ذخیره پرس و جو ها در SQL Server 2016

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰