Visual Studio

 • ساخت Unity Games در ویژوال استدیو

ساخت Unity Games در ویژوال استدیو

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • TypeScript و Angular 2 در ویژوال استودیو 2015

TypeScript و Angular 2 در ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ابزارهایی برای آپاچی کردوا در ویژوال استودیو 2015

ابزارهایی برای آپاچی کردوا در ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • تجربه پیکربندی Breakpoint در ویژوال استودیو 2015

تجربه پیکربندی Breakpoint در ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ابزارهای پایتون برای ویژوال استودیو 2015

ابزارهای پایتون برای ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • مرور ویژگی های ابزار Node.js در ویژوال استودیو

مرور ویژگی های ابزار Node.js در ویژوال استودیو

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ساخت تیم جدید در Team Foundation Server 2015 و Visual Studio Online

ساخت تیم جدید در Team Foundation Server 2015 و Visual Studio Online

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • معرفی Visual Studio Code

معرفی Visual Studio Code

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • IntelliTrace در ویژوال استودیو 2015

IntelliTrace در ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ادغام Office 365 APIs در پروژه های شما با ویژوال استودیو 2015

ادغام Office 365 APIs در پروژه های شما با ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • ساخت برنامه های موبایل چندسکویی (cross platform) با سی شارپ و ویژوال استودیو 2015

ساخت برنامه های موبایل چندسکویی (cross platform) با سی شارپ و ویژوال استودیو 2015

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • کنترل نسخه با Git در Team Foundation Server 2015

کنترل نسخه با Git در Team Foundation Server 2015

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۱:۰۰
 • استفاده از Visual Studio Code با Ionic

استفاده از Visual Studio Code با Ionic

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • بهبود C ++ IDE در ویژوال استودیو 2015

بهبود C ++ IDE در ویژوال استودیو 2015

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۰۰
 • نکتته های کلیدی ویژوال استودیو 2015 برای همه

نکتته های کلیدی ویژوال استودیو 2015 برای همه

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۳۰
 • بهبود عملکرد C++ IDE در ویژوال استودیو 2017

بهبود عملکرد C++ IDE در ویژوال استودیو 2017

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • علم اطلاعات و توسعه وب با پایتون در ویژوال استودیو

علم اطلاعات و توسعه وب با پایتون در ویژوال استودیو

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش نصب ویژوال استودیو 2017

آموزش نصب ویژوال استودیو 2017

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۳۰
 • آشنایی با امکانات Visual Studio Code

آشنایی با امکانات Visual Studio Code

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • ابزارهای Licensing و Release در ویژوال استودیو

ابزارهای Licensing و Release در ویژوال استودیو

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • ابزارهای R برای ویژوال استودیو 2017

ابزارهای R برای ویژوال استودیو 2017

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰