Windows

 • ساخت برنامه ها در Azure با استفاده از Windows و Linux VMs

ساخت برنامه ها در Azure با استفاده از Windows و Linux VMs

جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۳۰
 • آشنایی با PerfTips و Diagnostic ابزارهای ویندوز

آشنایی با PerfTips و Diagnostic ابزارهای ویندوز

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۴۲
 • ارتقاء به هم زدن بر روی ویندوز و کنسول ویندوز

ارتقاء به هم زدن بر روی ویندوز و کنسول ویندوز

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۴۲
 • معرفی Windows IoT Core

معرفی Windows IoT Core

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۱۲
 • Xamarin.Forms: کار با XAML برای ساخت اپلیکیشن iOS ،Android و Windows

Xamarin.Forms: کار با XAML برای ساخت اپلیکیشن iOS ،Android و Windows

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۱۲
 • توسعه نرم افزارهای ویندوز با Microsoft Band SDK

توسعه نرم افزارهای ویندوز با Microsoft Band SDK

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۱۲
 • معرفی خدمات Windows Azure Mobile برای توسعه دهندگان ویژوال استودیو

معرفی خدمات Windows Azure Mobile برای توسعه دهندگان ویژوال استودیو

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۳۰
 • ساخت برنامه های ویندوز با Kinect for Windows

ساخت برنامه های ویندوز با Kinect for Windows

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • معرفی ویژوال استودیو 2013 برای توسعه دهندگان Windows Store و ساختن نرم افزار های html

معرفی ویژوال استودیو 2013 برای توسعه دهندگان Windows Store و ساختن نرم افزار های html

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش حذف یک برنامه از ویندوز 7

آموزش حذف یک برنامه از ویندوز 7

جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۶
 • ساخت بازی با Marmalade و ++C برای ویندوز و ویندوز فون

ساخت بازی با Marmalade و ++C برای ویندوز و ویندوز فون

چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن های Windows 10

آموزش توسعه اپلیکیشن های Windows 10

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • Windows 8.1 برای توسعه دهندگان Geek

Windows 8.1 برای توسعه دهندگان Geek

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • نصب OpenSSH در Ubuntu و اتصال به Ubuntu از طریق Windows با استفاده از SSH

نصب OpenSSH در Ubuntu و اتصال به Ubuntu از طریق Windows با استفاده از SSH

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۰
 • اشتراک گذاری پوشه ها در Ubuntu Guest با ویندوز 7 با استفاده از VirtualBox

اشتراک گذاری پوشه ها در Ubuntu Guest با ویندوز 7 با استفاده از VirtualBox

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۰۵
 • راهنمای ساخت CHM یا Compiled HTML

راهنمای ساخت CHM یا Compiled HTML

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۰۳
 • نصب و اجرای GCC compiler در ویندوز

نصب و اجرای GCC compiler در ویندوز

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۸
 • نحوه نصب Java JDK در ویندوز 10

نحوه نصب Java JDK در ویندوز 10

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۵
 • کار با DOSBox در ویندوز در حالت تمام صفحه

کار با DOSBox در ویندوز در حالت تمام صفحه

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۰
 • نصب و استفاده از DOSBox برای اجرای برنامه های DOS بر روی ویندوز

نصب و استفاده از DOSBox برای اجرای برنامه های DOS بر روی ویندوز

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۰
 • نصب نرم افزار Java JDK و تنظیمات JAVA_HOME در ویندوز

نصب نرم افزار Java JDK و تنظیمات JAVA_HOME در ویندوز

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۱:۵۰