اندروید

 • ساخت اپلیکیشن برای اندروید با ویژوال استودیو

ساخت اپلیکیشن برای اندروید با ویژوال استودیو

پنج شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۱۲
 • اندروید در اتوموبیل ها

اندروید در اتوموبیل ها

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۴۲
 • آموزش اندروید- ساخت اولین اپلیکیشن اندروید مثال Hello world 

آموزش اندروید- ساخت اولین اپلیکیشن اندروید مثال Hello world 

جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۴
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 39- ذخیره یک فایل در حافظه داخلی

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 39- ذخیره یک فایل در حافظه داخلی

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۸
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 38- Style inheritance در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 38- Style inheritance در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۸
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 37- استفاده Style در Components

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 37- استفاده Style در Components

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۸
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 36-  Bound Services

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 36- Bound Services

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۷
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 35- ساخت سرویس ها با استفاده از IntentService

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 35- ساخت سرویس ها با استفاده از IntentService

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۷
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 34- Service و Thread در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 34- Service و Thread در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۷
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 33- معرفی و ساخت سرویس ها

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 33- معرفی و ساخت سرویس ها

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۷
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 32- Explicit و Implicit Intents در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 32- Explicit و Implicit Intents در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 31- اضافه کردن دکمه برای Activities سطح پایین با Action Bar

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 31- اضافه کردن دکمه برای Activities سطح پایین با Action Bar

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 30- ActionBar افزودن آیتم های منو و آیکن

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 30- ActionBar افزودن آیتم های منو و آیکن

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 29- Action Bar

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 29- Action Bar

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 28- نمایش Notification و استفاده از NotificationManager

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 28- نمایش Notification و استفاده از NotificationManager

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۶
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 27- DatePicker Dialog در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 27- DatePicker Dialog در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 26- TimePicker Dialog در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 26- TimePicker Dialog در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 25- TimePicker در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 25- TimePicker در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 24- کنترل AutoCompleteTextView در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 24- کنترل AutoCompleteTextView در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 23 (بخش 2)- Fragments در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 23 (بخش 2)- Fragments در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵
 • آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 22 (بخش 1)- Fragments در اندروید

آموزش اندروید برای مبتدیان قسمت 22 (بخش 1)- Fragments در اندروید

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۳:۰۵