برنامه نویسی android

 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 77- افکت LibGDX Sound و Streaming Music

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 77- افکت LibGDX Sound و Streaming Music

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 76- LibGDX Camera

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 76- LibGDX Camera

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 75- Handling کردن ورودی کاربر در LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 75- Handling کردن ورودی کاربر در LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 74- انیمیشن LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 74- انیمیشن LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 73- نمایش تصاویر LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 73- نمایش تصاویر LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 72- نمایش متن از LibGDX

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 72- نمایش متن از LibGDX

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 71- ساختار پروژه LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 71- ساختار پروژه LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 70- توسعه LibGDX Game

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 70- توسعه LibGDX Game

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 69- ایجاد یک فایل APK برای توزیع

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 69- ایجاد یک فایل APK برای توزیع

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 68- کار با GitHub

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 68- کار با GitHub

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 67- سفارشی کردن Launcher Icon

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 67- سفارشی کردن Launcher Icon

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 66- مثال Shared Preferences

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 66- مثال Shared Preferences

شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 64 – Themes

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 64 – Themes

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 65- Shared Preferences

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 65- Shared Preferences

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 63- Styles

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 63- Styles

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 62- Notifications سفارشی

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 62- Notifications سفارشی

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 61- Notifications

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 61- Notifications

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 60 – کار با فیلتر تصاویر

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 60 – کار با فیلتر تصاویر

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 58- افکت های تصویر

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 58- افکت های تصویر

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 59- معکوس کردن یک تصویر

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 59- معکوس کردن یک تصویر

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 57- گرفتن عکس با دوربین

آموزش برنامه نویسی اپلیکیشن Android برای تازه کاران جلسه 57- گرفتن عکس با دوربین

جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰