بوت استرپ

 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 14 – Login Modal

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 14 – Login Modal

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 13 – کشیدن و هل دادن

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 13 – کشیدن و هل دادن

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 12 – لایه بندی برای دستگاه های مختلف

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 12 – لایه بندی برای دستگاه های مختلف

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 11- Sidebar Menu Templates

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 11- Sidebar Menu Templates

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 10 – Sidebar Menu

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 10 – Sidebar Menu

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 9 – Wells and Alert Boxes

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 9 – Wells and Alert Boxes

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 8 – Navbar Toggle Button

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 8 – Navbar Toggle Button

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۸:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 7 – Dropdown Menu

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 7 – Dropdown Menu

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 6 – منوی ناوبری

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 6 – منوی ناوبری

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 5 – عکس و ویدئوی واکنشگرا

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 5 – عکس و ویدئوی واکنشگرا

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 4 – جدول ها

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 4 – جدول ها

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 3 – استایل متن ها

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 3 – استایل متن ها

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 2 – سیستم شبکه بندی

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 2 – سیستم شبکه بندی

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 1 – مقدمه

آموزش Bootstrap برای مبتدیان جلسه 1 – مقدمه

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 19- فرم های Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 19- فرم های Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 18- dialog box یا popup window در Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 18- dialog box یا popup window در Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 17- Badge و Label در Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 17- Badge و Label در Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 16- هشدارها در Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 16- هشدارها در Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 15- ساخت پنل

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 15- ساخت پنل

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 14- اضافه کردن Glyphicons به Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 14- اضافه کردن Glyphicons به Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۵
 • آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 13- فونت های گوگل با Bootstrap

آموزش Bootstrap برای مبتدیان قسمت 13- فونت های گوگل با Bootstrap

چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۲:۴۴