بک آپ گیری در SQL Server 2016 با Block Blobs و File Snapshots

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ - ساعت ۲۲:۰۰