توسعه نرم افزارهای ویندوز با Microsoft Band SDK

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۱۲