آموزش دیتابیس MS Access در VB.NET جلسه 3- گرفتن تعداد سطرها در دیتابیس لوکال در هر لحظه

دوشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ساعت ۰۰:۵۷