پایتون

 • علم اطلاعات و توسعه وب با پایتون در ویژوال استودیو

علم اطلاعات و توسعه وب با پایتون در ویژوال استودیو

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژوال استودیو : Source Control

آموزش برنامه نویسی پایتون در ویژوال استودیو : Source Control

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۱۲
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 9- سنسور مادون قرمز

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 9- سنسور مادون قرمز

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 8- مقاومت تابع نور

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 8- مقاومت تابع نور

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 7- حسگر دما

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 7- حسگر دما

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 6- زنگ SOS

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 6- زنگ SOS

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۳۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 5- ورودی های کاربر

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 5- ورودی های کاربر

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 4- فشار دادن دکمه

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 4- فشار دادن دکمه

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 3- چشمک زدن LED

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 3- چشمک زدن LED

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 2- روشن و خاموش کردن LED

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 2- روشن و خاموش کردن LED

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 1- مثال Hello World

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi جلسه 1- مثال Hello World

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi – معرفی دوره

آشنایی با GPIO وPython برای Raspberry Pi – معرفی دوره

شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۳:۳۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 16 دیالوگ انتخاب فایل

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 16 دیالوگ انتخاب فایل

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 15 دیالوگ پاپ آپ

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 15 دیالوگ پاپ آپ

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 14 منو

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 14 منو

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 13 مرتب سازی و هندل کردن انتخاب ها

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 13 مرتب سازی و هندل کردن انتخاب ها

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 12 TreeView

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 12 TreeView

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 11 User Input

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 11 User Input

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 10 قالب بندی متن

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 10 قالب بندی متن

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 9 Notebook Tabbed Layout

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 9 Notebook Tabbed Layout

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰
 • توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 8 HeaderBar

توسعه رابط گرافیکی Python با GTK+ 3 – جلسه 8 HeaderBar

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵ - ساعت ۲۳:۴۰