هوش مصنوعی شبیه سازی هوش انسانی از طریق ماشین آلات و عمدتا از طریق سیستم های کامپیوتری است. هوش مصنوعی یک رشته در زیر مجموعه کامپیوتر است. این دوره درک جامع از مفاهیم AI و کاربرد آن با استفاده از پایتون و iPython را پوشش می دهد.

این دوره شامل موارد زیر خواهد بود:

 • هوش مصنوعی چیست؟
 • هوش
 • اپلیکیشن های AI
 • حل مشکل
 • الگوریتم های جستجو AI
 • استراتژی جستجو اطلاعاتی (اکتشافی)
 • استراتژی جستجو اطلاعاتی (اکتشافی)
 • ماژول Scikit-learn
 • و غیره

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی تحلیل پیش بینی
 • جنگل تصادفی و جنگل بسیار تصادفی
 • Class Imbalance و Grid Search
 • Adaboost Regressor
 • پیش بینی ترافیک با استفاده از رگرسیون جنگل های بسیار تصادفی
 • پیش بینی ترافیک
 • الگوهای تشخیص با یادگیری بدون نظارت
 • خوشه بندی
 • Affinity Propagation Model
 • Clustering Quality
 • Gaussian Mixture Model
 • Classifiers
 • طبقه بندی در هوش مصنوعی
 • پردازش داده
 • Classifier رگرسیون منطقی
 • Confusion Matrix
 • برنامه نویسی منطقی
 • تطبیق بیان ریاضی
 • تحلیل برنامه نویسی منطق جغرافیایی
 • Heuristic Search
 • و غیره