جی‌آی‌اس (GIS) مخفف سامانه اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System) یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی بوده که قابلیت جمع ‌آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات جغرافیایی (مکانی) را دارد. هدف نهایی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی، پشتیبانی جهت تصمیم‌ گیری‌های پایه‌گذاری ‌شده بر اساس داده ‌های مکانی می‌باشد و عملکرد اساسی آن بدست آوردن اطلاعاتی است که از ترکیب لایه‌های متفاوت داده‌ها با روش‌های مختلف و با دیدگاه‌ های گوناگون بدست می‌آیند.
GIS در وب به معنای استفاده از ابزارهایی مانند Google Maps, Bing Maps  و Esri برای ایجاد نقشه های ترکیبی که از منابع متعددی اطلاعات خود را دریافت می کنند است.
در  این دوره آموزشی شما با چگونگی استفاده از ابزارهای مطرح GIS برای دریافت و تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی به منظور استفاده در برنامه های موبایل آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های این دوره:

  • مقدمه ای بر GIS
  • : GIS ساختمان داده ها
  • ساختار GIS
  • منابع داده های GIS
  • مشاهده داده ها
  • آزمایشگاه 1: ماهواره لندست در موتور گوگل
  • آزمایشگاه 2: کشف نشانه های در Google Earth
  • آزمایشگاه 3: KML در Google Earth
  • و…

عنوان دوره: Udemy Geographic Information System for Beginners

مدت دوره: 44 دقیقه

نویسنده: Dr. Alemayehu Midekisa (PhD)


توضیحات:

Udemy Geographic Information System for Beginners

Dr. Alemayehu Midekisa (PhD)
44 mins
Beginner Level

INTRODUCTION TO GIS FOR BEGINNERS: Learn both the theoretical knowledge and practical skills of the latest GIS technologies with easy to follow video lectures and laboratory exercises.
This course provides an introduction to GIS, sources of GIS data, GIS data structure and and hands-on practical exercises to processing, downloading, and visualizing large volume of geospatial data in Google Earth Engine platform. Specifically we will cover:
Introduction to GIS
GIS data structure
Sources of GIS data
Earth observation data
GIS data access
No prior experience required. All are tailored such that anyone can follow them easily.
To date the ability to have skills in GIS technologies is key to various decision makings. This course will provide you the necessary skills on how to manipulate and utilize a GIS data for your own purpose.
In my course, I will give you the tools and skills through a step-by-step lecture and lab exercises. You will understand the fundamentals of GIS and gain skills on manipulating earth observation data. Students will learn the different concepts in a GIS including sources of GIS data, GIS data structure, functions of a GIS and applications to GIS. Example earth observation satellite data will be used through out the course.
What are the requirements?
Some acquaintance with GIS is helpful
What am I going to get from this course?
Over 9 lectures and 44 mins of content!
Understand sources of spatial data
Learn about spatial data structure
Understand the functions of GIS
Learn the different areas of GIS applications
What is the target audience?
Current GIS users
Anyone with an interest in learning GIS


Section 1: Introduction
Lecture 1
Introduction to GIS
03:34
Section 2: GIS Data Structure
Lecture 2
GIS Data Structure
04:54
Section 3: Sources of GIS Data
Lecture 3
Sources of GIS Data
01:23
Section 4: Sources of Raster Data
Lecture 4
Sources of Raster Data
02:21
Section 5: Earth Observation Data
Lecture 5
Lecture 5
02:57
Section 6: Lab 1: Landsat Satellite Data in Google Earth Engine
Lecture 6
Lecture 6
03:11
Section 7: Lab 2: Explore Landmarks in Google Earth
Lecture 7
Lecture 7
06:17
Section 8: Lab 3: KML in Google Earth
Lecture 8
Lecture 8
09:27
Lecture 9
Lecture 9
09:54