پیشنهاد فرادرس

استفاده از فریمورک CodeIgniter در PHP MVC برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش CodeIgniter ، آموزش پی اچ پی (PHP) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های یودمی (Udemy)

codeigniter یک فریمورک قدرتمند در php می باشد. با کمک این فریمورک می توانید برنامه های تحت وب را به  آسانی و با ویژگی كاملا منحصر بفرد بسازید. فریمورک کدایگنایتر به شما اجازه میدهد به صورت خلاقانه بر روی پروژه خود تمرکز کنید و با به حداقل رساندن کد نویسی ، وب سایت خود را راه اندازی و توسعه دهید.

این دوره نحوه استفاده از فریمورک CodeIgniter را در PHP MVC برای مبتدیان آموزش می دهد. در این ویدئو نحوه کار با فریمورک CodeIgniter ، نصب و راه اندازی CodeIgniter و نحوه استفاده از ابزارها و ویژگی های PHP را می آموزید. این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy است.

سرفصل های دوره:

 • مبانی CodeIgniter
 • igniter  چیست و چگونه کار می کند؟
 • نحوه نصب و راه اندازی CodeIgniter
 • کار با ساختار فایل
 • ایجاد کنترل های سفارشی
 • کار با پایگاه داده
 • نحوه انتقال داده ها
 • معرفی CRUD
 • نحوه انتخاب داده ها در جدول
 • نحوه به روز رسانی اطلاعات
 • نحوه حذف داده ها
 • نحوه ایجاد ساختار فایل
 • کار با فرم های CodeIgniter
 • روش های پردازش فرم
 • اعتبار سنجی فرم با CodeIgniter
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • نحوه رمزگذاری  برنامه
 • ایجاد جدول در پایگاه داده
 • و...

عنوان دوره: Udemy PHP MVC Framework CodeIgniter Tutorial for Beginners Project مدت زمان: 11 ساعت نویسنده: Edwin Diaz

توضیحات:

Learn how to use the Most Popular PHP MVC Framework and create the best applications, easily, securely and fast.
Do you want to really master PHP dynamic applications and website development?
Then this course will speed up the process by allowing you to learn how to use the most popular PHP framework in the planet, "CodeIgniter".
Coding in PHP or any other language can be time consuming, especially for common tasks. Using a framework is the best way to apply common tasks, like:
Security
Form validation
Database configurations
Database queries (CRUD)
If you want to be a head of the competition and get paid more, then using a FRAMEWORK is the way to do.
High paying jobs require knowledge of frameworks, since speed and accuracy are crucial for the development team and company.
Having knowledge of using frameworks will allow you to find a hight paying job, or find a job easier than not having the skill at all.
My Personal Experience
My first job interview required a codeigniter knowledge and because I did not have the skill, I did not get the job even though I knew how to code in PHP.
That jobs started at 75K per year in the US and that could've propelled big time in my career, it wasn't until after I acquired this skill that jobs were pouring in from everywhere.
I created this course with the intention to provide you with the knowledge you need to use codeigniter to develop applications fast and efficiently. I also create this course to help you provide a great skill that will propel you in your web development career.
Why Codeigniter?
Because is the most popular PHP framework and is on demand for jobs and freelance projects.
What are the requirements?
Basic OOP PHP
What am I going to get from this course?
Over 125 lectures and 10.5 hours of content!
Learn to use CodeIgniter
Learn to build Web Applications
Have a new PHP Skill that would increase income
What is the target audience?
This is meant for students who want to developer PHP dynamic applications and websites faster
This is meant for students who have basic Knowledge of OOP in PHP
This is meant for students who want to become better at PHP
This is meant for students who want to improve their careers or get a better one

Section 1: CodeIgniter Basics Lecture 1 Intro to the Course 02:52 Lecture 2 What is code igniter and how it works? 06:25 Lecture 3 Exercise Files 01:46 Lecture 4 Installing CodeIgniter 03:13 Lecture 5 Get Into the file structure 07:47 Lecture 6 Using methods in views 04:07 Lecture 7 Creating custom controllers 03:44 Lecture 8 Creating a model and a database 03:48 Lecture 9 Creating the users controller and creating a user model method 04:57 Lecture 10 Auto-loading Model 07:31 Lecture 11 Processing a result from a model in a controller 03:25 Lecture 12 Transferring data to views 07:09 Section 2: CRUD with CodeIgniter Lecture 13 Intro to the CRUD 00:43 Lecture 14 Helper function examples 06:10 Lecture 15 Selecting Data in our DB table based on parameters 07:23 Lecture 16 Conditions in our Queries 03:46 Lecture 17 Inserting Data 06:26 Lecture 18 Updating Data 04:45 Lecture 19 Deleting Data 04:37 Section 3: Project # 1 : Login Application Lecture 20 Intro to the Login APP 00:53 Lecture 21 Downloading Assets 04:31 Lecture 22 Creating Main Template 07:22 Lecture 23 Creating main file structure and loading main content 07:39 Lecture 24 Loading sidebar view 04:26 Lecture 25 Starting our CodeIgniter Form 05:22 Lecture 26 Creating the username input and attributes in the CodeIgniter way :) 05:27 Lecture 27 Creating the password and submit inputs 03:46 Lecture 28 Form processing methods 05:43 Section 4: Project # 1 : Login Application - Form Validation with CodeIgniter Lecture 29 Intro to Form Validation 00:36 Lecture 30 Form Validation Part 1 04:56 Lecture 31 Form Validation Part 2 03:57 Lecture 32 Form Validation Part 3 and using sessions 05:30 Lecture 33 Form Validation Part 4 03:42 Lecture 34 Setting up the else condition for validations 02:57 Lecture 35 Creating login user method in the user moded 04:34 Lecture 36 Giving our user some sessions with CodeIgniter 04:59 Lecture 37 Setting up notifications 05:02 Lecture 38 Displaying form based on conditions 07:38 Lecture 39 Creating the logout form 05:41 Lecture 40 Creating the logout method 03:41 Lecture 41 Creating an admin view 04:08 Lecture 42 Wrapping this up 01:19 Section 5: EXTRA LECTURES - Project #1 = Extended Lecture 43 Intro 01:25 Lecture 44 Modifying index.php 04:02 Section 6: Project #1: User Registration Lecture 45 Creating more users columns 03:16 Lecture 46 Creating register view 05:12 Lecture 47 Creating register Method and Challenge 03:15 Lecture 48 Validations and Solution 04:26 Lecture 49 Navigation and Links 08:48 Lecture 50 Testing and setting up create user method 04:30 Lecture 51 Creating the user model code 05:38 Lecture 52 Testing and Creating User 02:34 Lecture 53 Password Encription 05:48 Lecture 54 Updating Login Code with password encryption 03:44 Section 7: Project #1: Projects Lecture 55 Intro 00:48 Lecture 56 Projects Home Page 03:17 Lecture 57 Creating the projects table 04:21 Lecture 58 Access to projects page code 06:21 Lecture 59 Projects model setup 04:38 Lecture 60 Displaying projects - bootstrapping part 1 11:07 Lecture 61 Displaying projects - bootstrapping part 2 04:50 Lecture 62 Displaying projects - bootstrapping part 3 06:11 Lecture 63 Get projects method 07:22 Lecture 64 Displaying specific projects part #1 05:45 Lecture 65 Displaying specific projects part #2 05:16 Lecture 66 Displaying specific projects part #4 04:32 Lecture 67 Displaying specific projects part #3 04:42 Lecture 68 Creating the create method part 1 07:45 Lecture 69 Creating the create method part 2 05:53 Lecture 70 Creating the create project method in models and view 08:24 Lecture 71 Creating Projects 03:42 Lecture 72 Creating our projects controller edit method 06:58 Lecture 73 Creating the edit project method in the model 03:37 Lecture 74 Creating the get projects method in the model 06:33 Lecture 75 Editing projects 05:14 Lecture 76 Deleting projects 05:40 Lecture 77 Notifications and custom delete link 06:39 Lecture 78 Displaying projects part 1 03:38 Lecture 79 Displaying projects part 2 09:48 Lecture 80 Fixing Home page and a little bootstraping 04:44 Section 8: Project #1: Tasks Lecture 81 Intro to Tasks Section 00:52 Lecture 82 Creating the tasks table in the database, plus tasks controller and model 04:28 Lecture 83 Coding the tasks display method 05:35 Lecture 84 Displaying individual tasks 06:09 Lecture 85 Create task method 1 05:11 Lecture 86 Create task method 2 03:58 Lecture 87 Create task due date and CI URI class 11:32 Lecture 88 Task display links 07:19 Lecture 89 Edit task method in the controller 07:50 Lecture 90 Setting up important needed methods in the task model 06:10 Lecture 91 Display data in the edit task view 04:00 Lecture 92 Displaying date and BUG Fixing CHALLENGE 03:20 Lecture 93 Solution to BUG and more fixes 06:25 Lecture 94 Editing Tasks BUG and Solution 06:14 Lecture 95 Edit Task View Explanation Lecture 06:51 Section 9: Joining Tables Lecture 96 Intro to joining tables 00:57 Lecture 97 Joining table code part 1 09:35 Lecture 98 Joining table code part 2 06:10 Lecture 99 Displaying Joined Tables 10:44 Section 10: Tasks Display View Page Lecture 100 Intro 00:50

حجم فایل: 586MB

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Udemy PHP MVC Framework CodeIgniter Tutorial for Beginners Project

پیشنهاد فرادرس