مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کامل پایتون برای علم داده و یادگیری ماشینی

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، علم داده (Data Science) ، آموزش های یودمی (Udemy)

آیا آماده اید تا تبدیل به یک دانشمند داده شوید؟

این دوره کامل شما را با نحوه استفاده از پایتون برای تحلیل داده، ایجاد مصورسازی های زیبا و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشینی آشنا می سازد. بر طبق آمار شغل دانشمند داده تبدیل به یک شغل پردرآمد شده است که برای مثال یک دانشمند داده در ایالات متحده بیش از 120,000 دلار حقوق در سال دریافت می کند. علم اطلاعات یک حرفه ی پرطرفدار است که به شما امکان می دهد برخی از مشکلات جالب دنیا را حل کنید! این دوره هم برای افراد مبتدی با دانش برنامه نویسی و هم توسعه دهندگان باتجربه طراحی شده است. ما به شما آموزش می دهیم که چگونه با Python برنامه نویسی کنید، چگونه مصورسازی های داده زیبا ایجاد کنید و از یادگیری ماشینی با پایتون استفاده کنید. در اینجا به چند موضوعی که این دوره آنها را پوشش می دهد اشاره می کنیم:

 • برنامه نویسی با پایتون
 • NumPy با پایتون
 • استفاده از فریم های داده pandas برای حل وظایف پیچیده
 • برای مدیریت فایل های اکسل از pandas استفاده کنید
 • Web scraping با python
 • پایتون را به SQL وصل کنید
 • از تصاویر matplotlib و seaborn برای مصورسازی های داده استفاده کنید
 • استفاده از plotly برای مصورسازی های تعاملی
 • یادگیری ماشین با SciKit Learn از جمله: رگرسیون خطی، K Nearest Neighbors، درختان تصمیم گیری، K Means Clustering، جنگل های تصادفی، پردازش زبان طبیعی، شبکه عصبی و یادگیری عمیق، پشتیبانی از ماشین های بردار و غیره

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی FAQ دوره
 • راه اندازی محیط
 • نصب و راه اندازی محیط
 • بررسی Jupyter
 • سیستم Jupyter Notebooks
 • محیط های مجازی
 • معرفی Python
 • پایتون برای تحلیل داده - NumPy
 • معرفی NumPy
 • آرایه های Numpy
 • Numpy Array Indexing
 • عملیات Numpy
 • پایتون برای تحلیل داده - pandas
 • معرفی Pandas
 • DataFrames
 • Missing Data
 • ورودی و خروجی داده
 • پایتون برای تحلیل داده - تمرینات pandas
 • حقوق SF
 • راه حل های حقوق SF
 • پایتون برای مصورسازی داده - Matplotlib
 • معرفی Matplotlib
 • پایتون برای مصورسازی داده - Seaborn
 • معرفی Seaborn
 • و غیره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Python for Data Science and Machine Learning Bootcamp Publisher:Udemy Author:Jose Portilla Duration:22:26:57

Learn how to use NumPy, Pandas, Seaborn , Matplotlib , Plotly , Scikit-Learn , Machine Learning, Tensorflow , and more!
Are you ready to start your path to becoming a Data Scientist! 
This comprehensive course will be your guide to learning how to use the power of Python to analyze data, create beautiful visualizations, and use powerful machine learning algorithms!
Data Scientist has been ranked the number one job on Glassdoor and the average salary of a data scientist is over $120,000 in the United States according to Indeed! Data Science is a rewarding career that allows you to solve some of the world's most interesting problems!
This course is designed for both beginners with some programming experience or experienced developers looking to make the jump to Data Science!
This comprehensive course is comparable to other Data Science bootcamps that usually cost thousands of dollars, but now you can learn all that information at a fraction of the cost! With over 100 HD video lectures and detailed code notebooks for every lecture this is one of the most comprehensive course for data science and machine learning on Udemy!
We'll teach you how to program with Python, how to create amazing data visualizations, and how to use Machine Learning with Python! Here a just a few of the topics we will be learning:
Programming with PythonNumPy with PythonUsing pandas Data Frames to solve complex tasksUse pandas to handle Excel FilesWeb scraping with pythonConnect Python to SQLUse matplotlib and seaborn for data visualizationsUse plotly for interactive visualizationsMachine Learning with SciKit Learn, including:Linear RegressionK Nearest NeighborsK Means ClusteringDecision TreesRandom ForestsNatural Language ProcessingNeural Nets and Deep LearningSupport Vector Machinesand much, much more!
Enroll in the course and become a data scientist today!
Who is the target audience?
This course is meant for people with at least some programming experience

Course Introduction
3 Lectures
07:15
Introduction to the Course
Preview
03:33
Just a quick thank you and how to get help in the course!
Course Help and Welcome
Preview
00:36
Check out FAQs for the course!
Course FAQs
03:06

Environment Set-Up
1 Lecture
08:50
Get everything Set-up on your Computer!
Environment Set-up and Installation
Preview
08:50

Jupyter Overview
2 Lectures
23:39
Learn about the Jupyter Notebook System!
Jupyter Notebooks
13:48
Optional Lecture on Virtual Environments
Optional: Virtual Environments
09:51

Python Crash Course
8 Lectures
01:24:13
Just a quick introduction of the section from me personally!
Welcome to the Python Crash Course Section!
00:17
Get a quick Crash Course in Python!
Introduction to Python Crash Course
01:26
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course - Part 1
19:29
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course - Part 2
15:14
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course - Part 3
16:39
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course - Part 4
15:37
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course Exercises - Overview
03:35
Get a quick Crash Course in Python!
Python Crash Course Exercises - Solutions
11:56

Python for Data Analysis - NumPy
8 Lectures
01:03:43
Just a quick introduction of the section from me personally!
Welcome to the NumPy Section!
00:10
Part of the NumPy Section of the Course!
Introduction to Numpy
02:12
Part of the NumPy Section of the Course!
Numpy Arrays
16:49
Quick note on Numpy Array!
Quick Note on Array Indexing
00:48
Part of the NumPy Section of the Course!
Numpy Array Indexing
18:23
Part of the NumPy Section of the Course!
Numpy Operations
07:04
Part of the NumPy Section of the Course!
Numpy Exercises Overview
02:46
Part of the NumPy Section of the Course!
Numpy Exercises Solutions
15:31

Python for Data Analysis - Pandas
11 Lectures
01:42:36
Just a quick introduction of the section from me personally!
Welcome to the Pandas Section!
00:14
Part of the Pandas Section of the Course!
Introduction to Pandas
01:44
Part of the Pandas Section of the Course!
Series
10:39
Part of the Pandas Section of the Course!
DataFrames - Part 1
15:31
Part of the Pandas Section of the Course!
DataFrames - Part 2
17:10
Part of the Pandas Section of the Course!
DataFrames - Part 3
09:12
Part of the Pandas Section of the Course!
Missing Data
06:19
Part of the Pandas Section of the Course!
Groupby
06:48
Part of the Pandas Section of the Course!
Merging Joining and Concatenating
08:55
Part of the Pandas Section of the Course!
Operations
12:04
Part of the Pandas Section of the Course!
Data Input and Output
14:00

Python for Data Analysis - Pandas Exercises
5 Lectures
35:06
Challenge yourself with some Pandas Exercises!
SF Salaries Exercise Overview
01:55
Quick Note!
Note on SF Salary Exercise
00:23
Challenge yourself with some Pandas Exercises!
SF Salaries Solutions
15:25
Challenge yourself with some Pandas Exercises!
Ecommerce Purchases Exercise Overview
02:11
Challenge yourself with some Pandas Exercises!
Ecommerce Purchases Exercise Solutions
15:12

Python for Data Visualization - Matplotlib
7 Lectures
01:00:08
Just a quick introduction of the section from me personally!
Welcome to the Data Visualization Section!
Preview
00:22
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Introduction to Matplotlib
Preview
03:02
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Matplotlib Part 1
16:57
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Matplotlib Part 2
15:51
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Matplotlib Part 3
11:51
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Matplotlib Exercises Overview
01:46
Learn about Data Visualization with Matplotlib and Python!
Matplotlib Exercises - Solutions
10:19

Python for Data Visualization - Seaborn
9 Lectures
01:21:54
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Introduction to Seaborn
02:58
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Distribution Plots
Preview
18:20
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Categorical Plots
17:17
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Matrix Plots
10:14
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Grids
08:30
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Regression Plots
07:13
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Style and Color
08:21
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Seaborn Exercise Overview
01:53
Learn about Data Visualization with Seaborn and Python!
Seaborn Exercise Solutions
07:08

Python for Data Visualization - Pandas Built-in Data Visualization
3 Lectures
23:44
Learn about Data Visualization with Pandas and Python!
Pandas Built-in Data Visualization
13:27
Learn about Data Visualization with Pandas and Python!
Pandas Data Visualization Exercise
01:22
Learn about Data Visualization with Pandas and Python!
Pandas Data Visualization Exercise- Solutions
08:55
18 More Sections

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


___ 2 ماه قبل

ممنون ممنون ممنووووووووووووون خیلی کمک بزرگی می کنید با این دورها

Rey 2 سال و 2 ماه قبل

بسیار عالی. تشکر فراوان