پیشنهاد فرادرس

آموزش AngularJS - مبانی دستورالعمل ها

دسته بندی ها: آموزش انگولار ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب

دستورالعمل ها به شما اجازه می دهد که عملکرد عناصر موجود HTML DOM را تقویت کنید، رفتارهای خود را ایجاد کنید، یا حتی نشانه های جدید و کنترل های سفارشی ایجاد کنید. در این دوره با ادغام و سفارشی کردن این دستورالعمل ها را در برنامه های وب آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تعریف دستورالعمل ها
  • دستورالعمل های فرم
  • دستورالعمل ها ورود
  • دستورالعمل های انتخاب
  • دستورالعمل های ساخت
  • دستورالعمل های ایجاد محتوا
  • دستورالعمل های تکرار
  • دستورالعمل های رویداد
  • دستورالعمل های دیگر
AngularJS: Directives Fundamentals Publisher:WintellectNOW Author:Dave Baskin Duration:00:52:40

AngularJS Directives are described as the tool to "teach HTML new tricks." Directives allow you to augment the functionality of existing HTML DOM elements, create your own behaviors, or even create new markup and build your own custom controls. This lesson, part of the Mastering AngularJS series, focuses on the directives that are part of the AngularJS framework.آ It covers the fundamentals of integrating and customizing these directives within your Web apps.
00:00:00 - Introduction
00:01:24 - What are Directives
00:05:12 - Form Directives
00:17:07 - Input Directives
00:19:12 - Select Directive
00:26:42 - Binding Directives
00:32:59 - Include Content Directives
00:40:55 - Repeat Directive
00:47:10 - Event Directives
00:51:49 - More on Directives

پیشنهاد فرادرس

captcha