پیشنهاد فرادرس

آموزش Control Flow و Interations در جاوااسکریپت

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره در مورد راه های متعددی برای کنترل جریان برنامه در جاوا اسکریپت، از جمله new for-of loop که در ES2015 معرفی شده است و در مورد راه های درست و روش های اشتباه استفاده از آنها یاد بگیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • Statement Blocks
 • بررسی Statement Blocks
 • Statements شرطی و If-Else Blocks
 • استفاده از If-Else
 • Statements شرطی با Switch Blocks
 • استفاده از Switch Blocks
 • مدیریت خطاها با  Try/Catch/Finally
 • بررسی و مدیریت استثناها
 • Loops
 • For Loops
 • While Loops
 • Do-While Loops
 • For-In Loops
 •  For-Of Loops
 • Labels, Break, and Continue
 • نتیجه
Control Flow and Interations in JavaScript Publisher:WintellectNOW Author:Eric Greene Duration:01:05:02

Learn about the numerous ways to control program flow in JavaScript, including the new for-of loop introduced in ES2015, and learn about the right ways and wrong ways to use them.
00:00:00 - Introduction
00:01:16 - Overview
00:02:41 - Statement Blocks
00:04:33 - Exploring Statement Blocks (Demo)
00:07:25 - Conditional Statements and If-Else Blocks
00:09:04 - Using If-Else (Demo)
00:14:09 - Conditional Statements with Switch Blocks
00:16:26 - Using Switch Blocks (Demo)
00:21:23 - Handling Errors with Try/Catch/Finally
00:24:20 - Throwing and Handling Exceptions (Demo)
00:28:48 - Loops
00:30:42 - For Loops
00:31:54 - For Loops in Action (Demo)
00:34:54 - While Loops
00:35:49 - While Loops in Action (Demo)
00:38:39 - Do-While Loops
00:39:23 - Do-While Loops in Action (Demo)
00:41:10 - For-In Loops
00:43:22 - For-In Loops in Action (Demo)
00:47:44 - For-Of Loops
00:49:13 - For-Of Loops in Action (Demo)
00:53:33 - Labels, Break, and Continue
00:59:39 - Using Labels, Break, and Continue (Demo)
01:04:16 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha