در این دوره در مورد راه های متعددی برای کنترل جریان برنامه در جاوا اسکریپت، از جمله new for-of loop که در ES2015 معرفی شده است و در مورد راه های درست و روش های اشتباه استفاده از آنها یاد بگیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی دوره
 • Statement Blocks
 • بررسی Statement Blocks
 • Statements شرطی و If-Else Blocks
 • استفاده از If-Else
 • Statements شرطی با Switch Blocks
 • استفاده از Switch Blocks
 • مدیریت خطاها با  Try/Catch/Finally
 • بررسی و مدیریت استثناها
 • Loops
 • For Loops
 • While Loops
 • Do-While Loops
 • For-In Loops
 •  For-Of Loops
 • Labels, Break, and Continue
 • نتیجه