پیشنهاد فرادرس

آموزش درک مبانی سینتکس Razor

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET ، آموزش های WintellectNOW ، دات نت

Razor یک سینتکس ساده برای برنامه نویسی ASP.NET است. در این دوره با این سینتکس بیشتر آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از Razor درون خطی
 • عبارت های Code Block
 • عبارات ترکیبی
 • عبارات صریح
 • تعریف متدهای هلپر در Views
 • کامنت گذاری
 • Statement شرطی
 • چاپ متن بدون تگ های HTML
 • عبارت های حلقه
 • فرار از نمادها و استفاده از کلمات کلیدی رزرو شده
 • بیان کردن منطق کسب و کار از View
Understanding Razor Syntax Basics Publisher:WintellectNOW Author:Bob Tabor Duration:00:25:10

The Razor syntax is simple, but there are some edge cases that require discussion. Here we look at everything you’ll ever need to know about Razor.
00:00:00 - Introduction
00:00:44 - Using Inline Razor
00:02:53 - Code Block Expressions
00:05:18 - Mixed Expressions
00:07:13 - Explicit Expressions
00:09:48 - Defining Helper Methods in Views
00:14:12 - Commenting
00:15:20 - Conditional Statements
00:16:38 - Printing Text Without HTML Tags
00:19:52 - Looping Expressions
00:20:56 - Escaping Symbols and Using Reserved Keywords
00:23:10 - Abstracting Business Logic from the View

پیشنهاد فرادرس

captcha