آموزش Writing (نوشتاری)

مهارت نوشتاری

Writing چیست؟

"نوشتن" فرآیند استفاده از نمادها (حروف الفبا، علائم نقطه گذاری و فاصله گذاری های) برای برقراری ارتباط و افکار در یک فرم قابل خواندن است.

به طور کلی، ما با استفاده از قلم / مداد (دست خط) یا یک صفحه کلید (تایپ کردن) عمل نوشتن را انجام می دهیم. یک صفحه کلید به طور معمول به یک ماشین چاپگر، رایانه یا دستگاه همراه متصل است. برنامه های شناسایی صدا اجازه می دهد کسانی که نمی توانند از دست خود استفاده کنند افکار خود را به کمک صدا رونویسی کنند.

Writing چهارمین مهارت از چهار مهارت زبان محسوب می شود که عبارتند از:

  • Listening (شنیداری)
  • Speaking (مکالمه)
  • Reading (خواندن)
  • Writing (نوشتاری)

در زبان انگلیسی، نوشتن معمولا چهارمین مهارت زبان است که ما یاد می گیریم.

برای نوشتن به وضوح ضروری است که سیستم اساسی یک زبان را درک کنید. در زبان انگلیسی این دانش شامل گرامر، نقطه گذاری و ساختار جمله است. واژگان نیز لازم است، همانطور که املا و قالب بندی صحیح نیاز است.

دو نوع سبک نوشتن، غیر رسمی و رسمی وجود دارد.