• آموزش طراحی، پیاده سازی و نگهداری از طرح تداوم کسب و کار

آموزش طراحی، پیاده سازی و نگهداری از طرح تداوم کسب و کار

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش ویژگی های جدید Premiere Pro CC

آموزش ویژگی های جدید Premiere Pro CC

چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در پایتون

آموزش برنامه نویسی واکنش گرا در پایتون

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • دوره کامل Vim 

دوره کامل Vim 

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • دوره گواهینامه CISSP – نسخه دوم

دوره گواهینامه CISSP – نسخه دوم

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۸:۰۰
 • آموزش برنامه نویسی R برای آمار و علم داده

آموزش برنامه نویسی R برای آمار و علم داده

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۶:۰۰
 • آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با استفاده از Google Machine Learning APIs

آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با استفاده از Google Machine Learning APIs

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش ساخت کاراکترهای هوش مصنوعی محور با Playmaker در یونیتی

آموزش ساخت کاراکترهای هوش مصنوعی محور با Playmaker در یونیتی

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش توسعه بازی با Unreal Engine 4، Adobe Fuse، 3ds Max و Mixamo

آموزش توسعه بازی با Unreal Engine 4، Adobe Fuse، 3ds Max و Mixamo

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش اصولی توسعه iOS 12 – بخش 1 – مبانی، UI و معماری 

آموزش اصولی توسعه iOS 12 – بخش 1 – مبانی، UI و معماری 

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با Google Cloud AutoML

آموزش طراحی و پیاده سازی راه حل ها با Google Cloud AutoML

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آشنایی کاربردی با CQRS 

آشنایی کاربردی با CQRS 

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • راهنمای کامل تبدیل شدن به بهترین برنامه نویس وب

راهنمای کامل تبدیل شدن به بهترین برنامه نویس وب

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش آمار برای علم داده و تحلیل کسب و کار

آموزش آمار برای علم داده و تحلیل کسب و کار

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • نکات هفتگی لینکدین در مورد مدیران حرفه ای

نکات هفتگی لینکدین در مورد مدیران حرفه ای

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آشنایی با The Thunderstorm Encryption System

آشنایی با The Thunderstorm Encryption System

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اینترنت اشیا – پایتون پیشرفته برای IoT و Numpy

آموزش اینترنت اشیا – پایتون پیشرفته برای IoT و Numpy

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش فعال سازی Load Balancing با Citrix NetScaler 12

آموزش فعال سازی Load Balancing با Citrix NetScaler 12

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش شروع کار با Endpoint Log Analysis

آموزش شروع کار با Endpoint Log Analysis

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش Entity Framework Core 2.1 – ویژگی های جدید

آموزش Entity Framework Core 2.1 – ویژگی های جدید

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش اصول و مبانی V-Ray برای Maya

آموزش اصول و مبانی V-Ray برای Maya

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰