• آموزش ایمن سازی اپلیکیشن ها در Node.js

آموزش ایمن سازی اپلیکیشن ها در Node.js

شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۰:۰۰
 • آموزش توسعه و طراحی گردش کار با Framer X

آموزش توسعه و طراحی گردش کار با Framer X

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۲۲:۰۰
 • آموزش انتشار اپلیکیشن در Google Play Store

آموزش انتشار اپلیکیشن در Google Play Store

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۲۰:۰۰
 • آموزش SWIFT 4.2 – نکات، ترفندها، تکنیک ها

آموزش SWIFT 4.2 – نکات، ترفندها، تکنیک ها

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش تست UI در زبان سوئیفت

آموزش تست UI در زبان سوئیفت

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش تجربه مشتری – Journey Mapping

آموزش تجربه مشتری – Journey Mapping

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • مشاوره شغلی از برخی از سرشناس ترین افراد در کسب و کار

مشاوره شغلی از برخی از سرشناس ترین افراد در کسب و کار

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آشنایی با دگرگونی دیجیتال یادگیری

آشنایی با دگرگونی دیجیتال یادگیری

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش رسانه های اجتماعی برای رهبری

آموزش رسانه های اجتماعی برای رهبری

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش اصولی SAP ERP

آموزش اصولی SAP ERP

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۱:۰۰
 • آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 5 – مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 5 – مدیریت سیار و تجزیه و تحلیل

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۲۳:۰۰
 • آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 4 – همکاری، مدیریت داده، خودکارسازی

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 4 – همکاری، مدیریت داده، خودکارسازی

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 3 – کاربردهای فروش، بازاریابی و سرویس

آموزش گواهینامه Salesforce Administrator – بخش 3 – کاربردهای فروش، بازاریابی و سرویس

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش ساخت ابزار PowerShell

آموزش ساخت ابزار PowerShell

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۹:۰۰
 • آموزش تسلط بر مدیریت سیستم با PowerShell 6.x

آموزش تسلط بر مدیریت سیستم با PowerShell 6.x

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش کامل مدیریت لینوکس – از مبتدی تا پیشرفته

آموزش کامل مدیریت لینوکس – از مبتدی تا پیشرفته

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آشنایی با سی شارپ تابعی

آشنایی با سی شارپ تابعی

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش مطالعات موردی حفاظت از داده خصوصی GDPR

آموزش مطالعات موردی حفاظت از داده خصوصی GDPR

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آشنایی کامل و دقیق با Swift 

آشنایی کامل و دقیق با Swift 

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آموزش توسعه اپلیکیشن Cloud-Native با Java EE

آموزش توسعه اپلیکیشن Cloud-Native با Java EE

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش توسعه میکروسرویس های سی شارپ در Azure 

آموزش توسعه میکروسرویس های سی شارپ در Azure 

دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ - ساعت ۰۵:۰۰