بلینکیست | دانش بیشتر در زمان کمتر

ایده آل برای افراد کنجکاو که عاشق یادگیری هستند، افراد پر مشغله ای که وقت خواندن ندارند و حتی افرادی که اهل مطالعه نیستند.

درک کتاب ها و پادکست ها در 15 دقیقه

blinkist
بخوانید یا گوش کنید

ایده های کلیدی کتاب های پرفروش غیر داستانی را در چند دقیقه دریافت کنید.

blinkist
کتاب بعدی خود را پیدا کنید

فهرست کتاب هایی که توسط کارشناسان توصیه شده را دریافت کنید.

blinkist
پادکست کوتاه

اطلاعات کلیدی پادکست های مهم را به طور خلاصه دریافت کنید.

داناتر باشید

موفق تر باشید

سالم تر باشید

پدر و مادر بهتری باشید

شادتر باشید

بهترین نسخه خودتان باشید!

95% از اعضای بلینکیست به طور قابل توجهی بیشتر از قبل مطالعه می کنند.
91% از اعضای بلینکیست عادت های بهتری ایجاد می کنند.
87% از اعضا به لطف بلینکیست تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کرده اند.
به چه موضوعاتی علاقه دارید؟

کاملترین کتابخانه غیر داستانی با بیش از 5 هزار کتاب