آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش نرم افزار SPSS Statistics

دسته بندی ها: آموزش SPSS Statistics ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-نرم-افزار-spss-statistics

در این آموزش تصویری نحوه کار با نرم افزار SPSS Statistics را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • استفاده از مجموعه داده های در SPSS
 • خواندن داده ها از spreadsheet
 • کار با نمودارهای یک متغیر
 • ساختمان نمودار
 • ایجاد graphboard تصویری
 • ویرایش داده ها
 • ایجاد متغیرهای ساختگی
 • ضبط Visual Binning
 • آماده سازی داده ها به صورت خودکار
 • کار با فایل داده
 • آمار استنباطی برای یک متغیر
 • کار با نمودارها
 • نمودار ساده برای گروه
 • کار با ماتریس ها
 • پراکندگی ماتریس 
 • اصلاح نتایج جدول محوری
 • مدل سازی خودکار خطی
 • به اشتراک گذاری نتایج
 • قالب بندی جدول 
 • گزارش وب سایت
 • توسعه SPSS
 • استفاده از پایتون در SPSS
 • استفاده از R در SPSS
 • فرمت دیگر بسته نرم افزاری Java و NET.
 • و...

عنوان دوره: Lynda SPSS Statistics Essential Training سطح: مقدماتی مدت زمان: 4 ساعت و 57 دقیقه نویسنده: Barton Poulson

توضیحات:

SPSS is a statistics and data analysis program for businesses, governments, research institutes, and academic organizations. In these tutorials, author Barton Poulson takes a practical, visual, and non-mathematical approach to SPSS. From importing spreadsheets to creating regression models, to exporting charts, this course covers all the basics, with an emphasis on clarity, interpretation, communicability, and application. Barton will help you:
Build charts, scatterplots, and box plots
Calculate descriptive statistics such as means and standard deviations
Use inferential statistics such as t-tests and chi-squares
Enter and read data
Create new variables and crosstabulations
Model associations with correlations, contingency tables, and multiple-regression analysis
Format and export presentations to share your data

Introduction 1m 33s Welcome 1m 17s Using sample data sets in SPSS 16s 1. Getting Started 25m 45s Touring the interface 7m 48s Setting options 5m 17s Getting help 2m 52s Using the built-in data sets 2m 22s Reading data from a spreadsheet 7m 26s 2. Charts for One Variable 16m 36s Building charts with the Chart Builder 6m 58s Modifying Chart Builder graphs 3m 27s Creating graphboard visualizations 3m 1s Modifying graphboard visualizations 3m 10s 3. Modifying Data 44m 45s Recoding variables 6m 49s Reversing values with syntax 6m 56s Recoding by ranking cases 5m 1s Recoding with Automatic Recode 2m 46s Creating dummy variables 3m 19s Recoding with Visual Binning 5m 32s Recoding with Optimal Binning 3m 44s Computing new variables 6m 52s Automatic data preparation 3m 46s 4. Working with the Data File 15m 50s Selecting cases 5m 8s Splitting files 3m 57s Working with multiple responses 6m 45s 5. Descriptive Statistics for One Variable 15m 14s Examining frequencies for categorical variables 2m 4s Examining frequencies for scale variables 4m 7s Examining descriptives for scale variables 1m 58s Exploring descriptive statistics 7m 5s 6. Inferential Statistics for One Variable 14m 10s Single proportion: Hypothesis test and confidence interval 5m 3s Single mean: Hypothesis test and confidence interval 3m 49s Single categorical variable: One-sample chi-squared test 5m 18s 7. Charts for Associations 45m 11s Clustered bar charts for frequencies 2m 39s Simple bar charts of group means 3m 55s Clustered bar charts for means 2m 53s Simple boxplots for groups 2m 7s Side-by-side boxplots 3m 34s Scatterplots 4m 33s Time series: Time as a special variable 3m 58s Scatterplots by groups 2m 59s 3D scatterplots 3m 16s Scatterplot matrices 3m 32s Heat maps 3m 23s Choropleth for one variable 4m 54s Choropleth for two variables 3m 28s 8. Statistics for Associations 1h 19m Correlation 5m 23s Modifying pivot table results 3m 46s Bivariate regression 6m 46s Multiple regression 10m 20s Two categorical variables: Crosstabulations 5m 58s Comparing paired means: Paired t 6m 5s Comparing two means: Independent t 5m 55s Comparing two or more means: One-Way ANOVA 6m 43s Comparing two means: Means procedure 10m 27s Comparing means with two categorical variables: ANOVA 12m 27s Automatic Linear Modeling 5m 45s 9. Sharing Results 21m 5s Formatting tables for presentation and publication 10m 45s Exporting charts and tables 4m 24s Web reports 2m 33s The Smartreader 3m 23s 10. Extending SPSS 16m 9s Using Python in SPSS 4m 40s Using R in SPSS 10m 2s Other extension bundles: Java and .NET 1m 27s Conclusion 1m 23s Next steps 1m 23s

حجم فایل: 724MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda SPSS Statistics Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


محسن 5 سال و 2 ماه قبل

متشکرم از سایت خوب و عالیتون