مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Google Drive

دسته بندی ها: سرویس های اینترنتی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، سرویس های گوگل

آموزش-google-drive

در این آموزش تصویری با نحوه کار با Google Drive آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آغاز به کار Google Drive
 • آشنایی با Google Drive در مقابل Google Docs
 • دسترسی به Google Drive
 • آشنایی با انواع فایل ها در Google Drive
 • کار با فایل ها در Google Driveدانلود فایل ها و پوشه ها
 • سازماندهی و جستجو Google Drive
 • جستجو فایل ها و پوشه ها
 • کار با Google Documents
 • ایجاد و نامگذاری یک سند
 • قالب بندی متن
 • کار با جداول
 • کار با اسلاید ها
 • قالب بندی متن و تغییر پوسته
 • تغییر پس زمینه و اضافه کردن اشیاء
 • اضافه کردن و قالب بندی تصاویر
 • کار با Spreadsheets
 • کار با سطر و ستون
 • کار با فرم ها
 • مقدمه ای بر طراحی Google
 • کار با Google Docs
 • کار با قالب ها
 • تنظیمات Google Drive
 • و...

عنوان دوره: Lynda Google Drive Essential Training مدت زمان: 3 ساعت و 7 دقیقه نویسنده: Jess Stratton

توضیحات:

In this course, Jess Stratton teaches the essentials of creating, formatting, and sharing documents, spreadsheets, presentations, and forms with Google Drive. Discover the differences between the Google Docs and the new Google Drive. Then learn how to work with your files—creating, converting, syncing, and deleting—plus tips on organizing and searching Drive. Then it is on to the basics of inserting and formatting images, text, tables, and data inside documents, spreadsheets, presentations, and the Google Forms feature for polling an audience and collecting responses. You'll also learn about creating with Google Drawings, the best ways to collaborate using Google Docs, and how to save time with templates.
Topics include:
Accessing Google Drive
Uploading existing files
Syncing files between your computer and Google Drive
Using filters to find files
Creating and naming documents
Inserting images, headers and footers, and page breaks
Creating a presentation
Working with spreadsheet functions and formulas
Creating forms and collecting responses
Building flowcharts
Sharing files with other Google users
Commenting in a file
Creating a file from a template

Introduction 2m 0s Welcome 1m 1s Important interface updates 59s 1. Getting Started with Google Drive 11m 4s Understanding Google Drive vs. Google Docs 1m 54s Accessing Google Drive with your account 1m 40s Navigating the interface 2m 59s Understanding Google Drive file types 4m 31s 2. Working with Files on Google Drive 15m 35s Uploading your existing files and folders 3m 10s Converting files to Google Doc format 4m 2s Syncing files between a desktop and Google Drive 4m 9s Downloading files and folders 2m 20s Deleting files and folders 1m 54s 3. Organizing and Searching Google Drive 17m 31s Creating folders and subfolders 3m 9s Changing the view and sort order 2m 59s Color coding, renaming, and deleting folders 3m 8s Using stars to group files 2m 20s Searching files and folders 3m 46s Using the Preview tool to find your files 2m 9s 4. Working with Google Documents 27m 34s Creating and naming a document 3m 4s Navigating the interface 2m 33s Formatting text 3m 16s Inserting images, headers, footers, and page breaks 5m 37s Working with tables 4m 40s Working with styles 4m 9s Preferences, margins, spelling, and translating 4m 15s 5. Working with Slides 28m 35s Creating a presentation and adding text 4m 1s Navigating the interface 2m 56s Inserting, deleting, and rearranging slides 3m 6s Formatting text and changing layouts 3m 32s Changing backgrounds and adding objects 3m 55s Adding and formatting images 2m 58s Starting the presentation 3m 44s Publishing to the web and exporting the presentation 4m 23s 6. Working with Spreadsheets 25m 34s Creating and naming a spreadsheet 2m 40s Navigating the interface 3m 2s Formatting cell data 4m 30s Working with rows and columns 5m 17s Working with functions and formulas 5m 18s Creating charts 4m 47s 7. Working with Forms 16m 13s Introduction to Google Forms 2m 2s Creating a form and adding questions 4m 25s Collecting form responses 2m 55s Viewing and analyzing form results 3m 49s Making edits to a form and preventing responses 3m 2s 8. Working with Drawings 12m 40s Introduction to Google Drawings 1m 2s Creating and naming a drawing 4m 43s Creating a flowchart 3m 57s Inserting, exporting, and emailing drawings 2m 58s 9. Collaborating with Google Docs 19m 57s Printing your files 2m 47s Sharing files with other Google users 5m 17s Working with files that are shared with you 2m 54s Saving and working with revisions 2m 29s Editing a file simultaneously with another Google user 1m 41s Commenting on a file 4m 49s 10. Working with Templates 5m 6s Creating a file from a template 2m 47s Creating your own templates 2m 19s 11. Google Drive Settings 5m 11s Working with settings 2m 12s Purchasing more storage space 2m 59s Conclusion 55s Where to go from here 55s

حجم فایل: 257MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Google Drive Essential Training

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس