مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ارتباط با بانک اطلاعاتی با JDBC و MySQL در Java

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، آموزش مای اس کیو ال (MySQL) ، آموزش های یودمی (Udemy) ، آموزش پایگاه داده

در این آموزش تصویری با ارتباط با بانک اطلاعاتی با JDBC و MySQL در Java آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy می باشد.

سرفصل های دوره:

 • آغاز به کار JDBC
 • بررسی اجمالی JDBC
 • دانلود کد منبع
 • انجام عملیات عمومی JDBC
 • اضافه کردن اطلاعات به بانک اطلاعاتی
 • حذف اطلاعات از پایگاه داده
 • فراخوانی stored procedure قسمت 1 کار با پارامترها
 • فراخوانی stored procedure قسمت 2 کار با پارامترهای INOUT
 • فراخوانی stored procedure قسمت 3 کار با پارامترهای OUT
 • تعریف JDBC
 • دسترسی به پایگاه داده
 • کار با سیستم های CLOBs
 • خواندن و نوشتن CLOBs
 • و...

عنوان دوره: Udemy Java Database Connection JDBC and MySQL نویسنده: Chad Darbyتوضیحات:

Learn how to connect to a MySQL database with Java JDBC
Very well designed course. I like clarity and delivery of contents. I wish there were more courses from Chad !!!!
Satish Jain
I have to say that I was extremely pleased to note that his lecture material was straightforward and to the point. I was also impressed with how well he structured the contents! His presence was felt as he periodically showed interest in my progress. I would definitely recommend his material to anyone interested in expanding their programming knowledge with additional tools.
Marc-Alexandru
If you want to learn everything about JDBC this is the course for you! Excellent content. Brilliant explanation. 
Vishal Kumar
In this course, you learn how to connect to a MySQL database using Java JDBC.
The course starts with an overview of the JDBC API. Then you learn how to set up your development environment with the appropriate MySQL database drivers. Next the course shows you how to submit a SQL query and process the result set. Also, you learn how to perform SQL insert, updates and deletes.
The course moves on to advanced topics such as Prepared Statements to handle SQL paramaters. You also learn how to call stored procedures using various parameter types (IN, INOUT, OUT and ResultSet). Next, the course shows you how to process large data types such as BLOBs and CLOBs. Finally, the course wraps up with a section on reading database connection information from a configuration file.
Who Is This Course Suitable For?
Java developers: beginner, intermediate or advanced
You Will Learn How To
Connect to a MySQL Database with Java
Submit SQL statements to insert, update and delete data
Handle SQL parameters with Prepared Statements
Calls stored procedures and handle various parameter types (IN, INOUT etc..)
Read and write BLOB and CLOB data files
Configure your database connection information with properties files
Source Code
All source code is available for download
All database scripts are available for download
Course Requirements
You should have the following software already installed.
MySQL Database
Java Development Kit
Category: Development / Programming Languages
 What are the requirements?
Students should have basic knowledge of Java progamming.
Students should have basic experience with MySQL
 What am I going to get from this course?
Over 18 lectures and 1.5 hours of content!
Connect to a MySQL Database with Java
Submit SQL statements to insert, update and delete data
Handle SQL parameters with Prepared Statements
Calls stored procedures and handle various parameter types (IN, INOUT etc..)
Read and write BLOB and CLOB data files
Configure your database connection information with properties files
 What is the target audience?
The course is appropriate for all Java developers: beginners to advanced

SECTION 1: Getting Started with JDBC 1 JDBC Overview 06:00 In this video tutorial, we will present an overview of Java JDBC. We discuss the following topics: What is JDBC? Features Database Support Architecture and API Development Process 2 Download Source Code 1 slide Download Download the attached zip file. Extract the zip file. The zip file contains all of the source code used in the course. Setting up the Code 1. In Eclipse, import the project for your desired lecture For example, you can import files from the directory lecture-03-setting-up-dev-environment/jdbc-test 2. Run the database setup script Each lecture has a specific database setup script You must run this before running the application The script is located in the “sql” subdirectory of each lecture For example with lecture 3, you will find it here: lecture-03-setting-up-dev-environment/jdbc-test/sql/table-setup.sql You can run the SQL script using a SQL tool such as MySQL Workbench 3. Change the database connection info In the source code, update the database URL, user id and password for your local environment 4. Finally, run the program in Eclipse 3 Setting up the Development Environment 06:21 In this video, you will learn how to set up your development environment. This includes downloading the JDBC driver, configuring the driver in Eclipse. Finally, we'll run aprogram to test the database connection. SECTION 2: Performing Basic JDBC Operations 4 Submitting SQL Queries 03:56 In this video, you will learn how to submit a SQL query to the database and process the result set. 5 Inserting Data into the Database 02:33 In this video, you will learn how to insert new data into the database. 6 Updating Data in the Database 03:01 In this video, you will learn how to update data in the database. 7 Deleting Data from the Database 02:26 In this video, you will learn how to delete data from the database. 8 Creating Prepared Statements 04:34 In this video, you will learn how to use prepared statements with JDBC. SECTION 3: Calling Stored Procedures 9 Calling Stored Procedures Part 1 IN Parameters 06:16 In this video, you will learn how to call stored procedures with Java. This video focuses on using IN parameters. 10 Calling Stored Procedures Part 2 INOUT Parameters 03:07 In this video, you will learn how to call stored procedures with Java. This video focuses on using INIOUT parameters. 11 Calling Stored Procedures Part 3 OUT Parameters 03:57 In this video, you will learn how to call stored procedures with Java. This video focuses on using OUT parameters. 12 Calling Stored Procedures Part 4 Result Set 02:44 In this video, you will learn how to call stored procedures with Java. This video focuses on handling result sets returned from the stored procedure. SECTION 4: Transactions and MetaData 13 Defining JDBC Transactions 05:49 In this video you will learn how to use transactions with JDBC. This includes how to disable the auto-commit property on a database connection. Also, you will learn how to call the methods to perform a commit or rollback. 14 Accessing Database MetaData 05:12 In this video, you will learn how to access database metadata with JDBC. 15 Reading ResultSet MetaData 03:50 In this video, you will learn how to read ResultSet metadata with JDBC. SECTION 5: Handling BLOBs and CLOBs 16 Reading and Writing BLOBs 07:29 In this video, you will learn how to read and write BLOBs with JDBC. 17 Reading and Writing CLOBs 05:42 In this video, you will learn how to read and write CLOBs with JDBC. SECTION 6: Database Configuration 18 Reading Database Connection Info from Properties File 03:07 In this video, you will learn how to read database connection information from a properties file.

حجم فایل: 285MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Udemy Java Database Connection JDBC and MySQL

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


مرتضی 5 سال و 10 ماه قبل

سلام.
من فایل رو کامل دانلود کردم اما وقتی بازش می کنم چیزی نشون نمیده و موقع extract هم پیغام خطا میده "که موقع extract با خطا روبه رو شده".
با تشکر